COA Balk

Gemeente De Fryske Marren is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) […]

Ikea bezoek

Sinds onze laatste trip naar Ikea hebben ze de zoete frisdranken uit de ban gedaan en light gemaakt met zoetstoffen […]

Collegeprogramma

DFM:- Na de nodige wisselingen, hebben we een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het college heeft best veel ambities […]