Afval Joure

Voor de eerste en tweedejaars-leerlingen van het Bornego College in Joure stond deze week in het teken van zwerfafval.
Op de fiets gingen ze op zoek naar afvalplekjes in de omgeving, woonden gastlessen bij en zij bouwden een kunstwerk van plastic flesjes.

“Een nuttige week en ik ben trots op jullie inzet en oplossingen”, zegt wethouder Luciënne Boelsma.

Maandag opende wethouder Durk Durksz de projectweek op het gemeentehuis. Hij gaf de leerlingen de opdracht mee om de afvalplekjes te lokaliseren en deze aan te geven op de plattegrond.
Dinsdag waren er gastlessen van o.a. Staatsbosbeheer.
Goed voor de bewustwording rondom zwerfafval.
Zo weten de leerlingen nu dat de afbraaktijd van een blikje frisdrank 50 jaar is.

Woensdag bezochten de leerlingen het milieuterrein van de gemeente, waar het onderwerp afvalscheiden centraal stond.

Donderdag ging de jeugd op zoek naar zwerfafval in de omgeving, zoals bij het Nannewiid, maar ook langs de fietspaden op weg naar huis, het industrieterrein (waar weinig prullenbakken staan) en de Mac Donalds (waar veel prullenbakken staan maar waar afval toch vaak nog ernaast terecht komt).

Op vrijdag was de afronding van het project.

Het minder kopen en gebruiken van plastic werd genoemd, om iets doen aan de problematiek. Een mooie gedachte, wishful hoping en thinking als het ware.

Post Author: admin