Als het glad wordt

Als het glad wordt…wat dan?

Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen.
Het strooi gebied is 500 km aan openbare wegen en fietspaden.
Welke straten als eerst gestrooid worden? Dat zijn:

• de belangrijkste ontsluitingswegen in het buitengebied;
• de wegen die het openbaar vervoer gebruikt;
• de wegen met een ontsluitende functie voor een wijk;
• doorgaande fietsroutes;
• en overige wegen die belangrijke verkeersstromen verwerken.

Rode streep is de weg & de blauwe is het fietspad

– De gemeente heeft 10 strooiploegen.

 

Post Author: admin