BOA

Een (boa) Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid die bepaalde strafbare feiten mag opsporen en beboeten net zoals parkeerwachters, jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren ezv.

Een boa kan verdachten aanhouden net zoals iedere burger dat ook mag doen (Burgerarrest).

Woensdag besloot de raad voor een uitbreiding capaciteit BOA
Het huidige aantal BOA’s is onvoldoende doordat er steeds meer behoefte aan inzet is.

Post Author: admin