Carbidschieten

De onderstaande locaties hebben toestemming voor carbidschieten op 31 december 2018, van 10.00 tot 17.00 uur.

Bantega: nabij Middenweg 120
Harich: weiland achter perceel Keamerlandswei 3 (met toestemming van twee boeren binnen 300 meter)
Langweer: parkeerterrein aan de Pontdyk
Lemmer: Wielewei 2 (twee ploegen vlak bij elkaar op deze locatie)
Nijemirdum: schelpenpad tussen Hege Bouwen en Lycklamawei
Nijemirdum: nabij Hege Bouwen 3
Ouwsterhaule: weiland aan de Heerenweg
Oosterzee: weiland naast Buren 52 (met toestemming van boer binnen 300 meter)
Oosterzee: perceel weiland naast Akkers 55
Rohel: weiland nabij perceel Kerkweg 7
Sondel: Beuckenswijkstraat 13
Terherne: weiland bij Utbuorren 49
Tjerkgaast: Gaestdyk 76
Wijckel: Lynbaen 30
Wijckel: nabij Lynbaen 13
Wijckel: nabij Sânmar 9

Spelregels :

– carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter…
– er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag van 10.00 tot 17.00 uur…
– de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom…
– minimale afstand van 75 meter tot bebouwing…

Post Author: admin