Collegeprogramma

DFM:-
Na de nodige wisselingen, hebben we een nieuw college van burgemeester en wethouders.
Het college heeft best veel ambities en moet zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft. Vooral de kosten in het sociaal domein vallen hoger uit dan begroot.
Daar ligt voor het college, voor de organisatie en de raad de uitdaging uit het collegeprogramma. Omdat het geld maar één keer kan worden uitgegeven moet goed naar de begroting worden gekeken.

Post Author: admin