DFM: uitnodiging

Graag nodigen we u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van onze gemeente, op woensdagavond 2 januari 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure.

Vanaf 19.30 uur zijn inwoners, ondernemers, plaatselijke belangen, besturen en andere belangstellenden van harte welkom.

Post Author: admin