Droogte in Fryslân

Aanhoudende droogte in Fryslân

Het is droog en warm in Fryslân. En dat blijft waarschijnlijk ook nog even zo. Van 23 juli tot 28 juli was het Nationaal Hitteplan in werking gesteld. Vanaf 28 juli is dat niet meer van kracht voor Fryslân, maar dat betekent niet dat de droogte en warmte voorbij is. Hieronder lees je welke maatregelen je kunt nemen.

Risico’s bij evenementen

Het weer kan een evenement kan behoorlijk verstoren, maar ook van invloed zijn op onze veiligheid en gezondheid. We hebben enkele aandachtspunten waar u als gemeenten / evenementenorganisator rekening mee kunt houden:

  • De factsheet warme weersomstandigheden en gezondheid  geeft advies over hoe je je kan voorbereiden en als het zover is welke maatregelen dan genomen kunnen worden.
  • Door de langere periode van droogte is de kans aanwezig dat een natuurbrand ontstaat tijdens een evenement in de natuur. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Lees hierover meer in de factsheet natuurbranden.
  • De warmte en droogte hebben ook invloed op waterkwaliteit. Niet op alle plekken is het verstandig om een evenement (bijvoorbeeld cityswims, triatlons en survival races) te organiseren. Om een goede afweging te maken waar, wanneer en onder welke voorwaarden een evenement kan plaatsvinden is deze factsheet opgesteld.

Naast de factsheets zijn er ook andere maatregelen te treffen. Zorg er als organisator in ieder geval voor dat je:

  • nadenkt over of het weer voor jouw evenement een risico kan zijn. Is dit het geval beschrijf dan het risico en de maatregelen die je treft in het veiligheidsplan.
  • het weer voorafgaande en tijdens het evenement in de gaten houdt. Dit kun je zelf doen als het weer niet veel risico’s voor jouw evenement kan opleveren, maar je kunt dit ook door een meteo instituut laten doen. Dit kan tegenwoordig voor een relatief klein bedrag en dan heb je een deskundig advies specifiek voor je evenement.

Landelijk watertekort

Er is landelijk een watertekort: de vraag naar water is groter dan het aanbod. Op 2 augustus heeft de Rijksoverheid daarom laten weten dat het landelijke Managementteam Watertekorten de komende weken over mogelijke nieuwe maatregelen beslist. Er moeten keuzes gemaakt worden over de waterverdeling tussen sectoren als scheepvaart, landbouw, natuur, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. De veiligheid staat daarbij voorop; daarna volgen de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw. Meer informatie: Rijksoverheid

Ga zorgvuldig om met drinkwater

Door de warmte verbruiken we veel meer drinkwater dan normaal. Er is nu nog steeds voldoende drinkwater, al kan de waterdruk in sommige gebieden in Fryslân wel lager zijn, vooral in de avond. Om er voor te zorgen dat er voldoende drinkwater blijft roept Vitens iedereen op om zuinig met water te zijn en het waterverbruik te spreiden. Probeer onnodig watergebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien of korter en/of minder vaak te douchen. Blijf wel genoeg drinken. Meer informatie: Vitens

Beregeningsverbod

Vanaf donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanwege de aanhoudende droogte hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. Meer informatie is te vinden bij Wetterskip Fryslân.

Meld dode dieren in het water

Zie je dode dieren in het water? Meld dat meteen bij de Milieu Alarmlijn van de provincie, tel. (058) 212 24 22. Ga het water niet in! Dode dieren in het water kan duiden op botulisme.

Stook geen vuur in de buitenlucht

Brandweer Fryslân adviseert iedereen om geen vuur te stoken in de buitenlucht. Door de aanhoudende droogte kan één vonkje al genoeg zijn voor het ontstaan van brand. De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn! Help daarom mee om natuurbrand te voorkomen. Lees er meer over bij Brandweer Fryslân.

Ga niet kijken bij een natuurbrand

De brandweer komt vaak met groot materieel ter plaatse. Dat betekent dat alle ruimte nodig is. Wil je helpen? Dat kan het beste door weg te blijven van een brand en de weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Zorg dat er geen voertuigen op de aanrijdroute naar de brand staan.

Zwem alleen in veilig water

Met het warme weer is het heerlijk om een frisse duik te nemen. De kwaliteit van het buitenwater neemt echter door de aanhoudende warmte en droogte af. Je kunt daarom het beste alleen gaan zwemmen in officiële zwemplassen. Je vindt ze op www.zwemwater.nl.

Drink voldoende en houd jezelf koel

Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken, maar ook sporters, kinderen en deelnemers aan evenementen kunnen last krijgen van de hitte. Een volwassene heeft gemiddeld 1,5 tot 2 liter per dag aan drinken nodig. Op warme dagen verlies je meer vocht dan anders. Het is dus belangrijk om genoeg te blijven drinken. Andere tips om de hitte de baas te blijven: houd jezelf en je woning koel en zorg voor elkaar. Tips en meer informatie zijn te vinden bij GGD Fryslân.

Scheepvaart hoofdvaarwegen

Voor de scheepvaart op de rijkswateren leidt de droogte in Fryslân nog niet tot grote hinder. Een gevolg van de lagere waterstanden is wel dat schepen minder diep geladen kunnen worden en dus minder vracht kunnen vervoeren. Daarnaast is bij verschillende sluizen het schutregime aangepast om waterafvoer te beperken. Schippers wordt geadviseerd om de berichtgeving op www.vaarweginformatie.nl goed in de gaten te houden. Meer informatie: Rijkswaterstaat.

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *