Geen gaswinning

Het college van burgemeester en wethouders van Westellingwerf besloten afgelopen week om een negatief advies te geven op het winningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor gaswinning bij Oldelamer.

Het college van de Fryske Marren besluit ook een negatief advies uit te brengen bij het Ministerie van Economische Zaken.
Het ministerie heeft voor dit winningsplan aan beide gemeentes om advies gevraagd.

Het winningsplan gaat over de gaswinlocatie aan de Braandemeer (wat niet eens op een meer lijkt-red.).

Er zijn op de locatie Oldelamer twee boorputten welke nu 5 jaar stilleggen.
Het winningsplan is gericht op het herstarten van de productie door het boren van een aftakking vanuit de bestaande putten.
Het ingediende winningsplan loopt tot uiterlijk 2040.

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en het vragen van advies aan o.a.gemeentes hoort bij de besluitvormingsprocedure.

Het ministerie heeft uiteindelijk het laatste woord, ongeacht wat een gemeente besluit.

Post Author: admin