Disclaimer

Alle informatie op de Lemsterkrant.nl is met de groots mogelijke zorg samengesteld.

De Lemsterkrant.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

De Lemsterkrant.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk van schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website en beschikt niet over de middelen om deze informatie te verifiëren.

De Lemsterkrant.nl onthoudt zich van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid en actualiteit van alle informatie op de site.

Onze informatie wordt continu aangevuld en kan op ieder ogenblik zonder enige kennisgeving worden aangebracht of gewijzigd. Alle afbeeldingen; foto’s, pagina`s ect. op de internetsite van de Lemsterkrant.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Alle tekst en/of foto bestanden op de Lemsterkrant.nl worden aangeboden onder een vrije licentie policy. Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons Zero verklaring van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Wil je één of meer artikelen van onze site overnemen, dan is dat dus toegestaan. Een link naar onze site wordt erg op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

 

Alle artikelen welk ingezonden worden mogen door de Lemsterkrant.nl na eigen inzicht worden gepubliceerd. U dient wel de maker te zijn van de beeldmaterialen. Bij reclamatie / copyright schending geven wij WEL uw gegevens door.

Mails en adressen worden vertrouwelijke behandeld even als uw persoonlijke gegevens. U bereikt ons via mail

Uw verhaal publiceren: schrijf een verhaal van 100- 200  woorden, voeg daarbij 2-3 foto’s en mail dit.

Met vriendelijke groet;

 

De Lemsterkrant.nl heeft ook een mobiele site met 3&4G ondersteuning en op een retina scherm is deze site ook een plaatje.

 

Music powered by Bensound.com (facebook/instagram/pexel eva.)