Nieuwe aanpak

Op 19 december besloot de gemeenteraad van de Fryske Marren dat de raad vanaf 1 januari 2019 anders gaat vergaderen. De structuur verandert en de raad gaat meer in GESPREK met inwoners.

De werkgroep van raadsleden die deze vergaderstructuur in opdracht van de gemeenteraad heeft bedacht, is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. Raadslid Matthijs Sikkes Van den Berg en voorzitter van de werkgroep: “Ik verwacht dat deze nieuwe aanpak echt kwalitatief betere gesprekken en vergaderingen oplevert. De bijeenkomsten van de raad worden veel interactiever en toegankelijker, waardoor ze ook aantrekkelijker worden voor de mensen waar we het allemaal voor doen: onze inwoners”.

Elke tweede en vierde week van de maand raadsbesluiten

Er is een aantal veranderingen die opvallen. Zo neemt de raad niet meer een keer in de maand besluiten, maar in principe alle even weken van de maand. Daarnaast is er elke week op woensdag, ook in de oneven weken, ruimte voor gesprekken met de samenleving. Het ‘Petear’ noemt de raad dat, Fries voor ‘het gesprek’. Het eerste Petear vindt plaats op woensdag 16 januari aanstaande.

Beeldvorming over onderwerpen die aan de raad worden voorgelegd, gebeurt via het ‘Petear’, de vervanger van de commissievergaderingen. Een gesprek waarbij belanghebbenden en organisaties aanschuiven bij fractievertegenwoordigers vanuit de raad. Minder formeel dan inspraak en bedoeld om de mening van betrokkenen meer ruimte te geven. Besproken onderwerpen worden twee weken later in de raadsvergadering behandeld en wordt er zo mogelijk over besloten.

De raadsvergadering zelf bestaat uit twee ronden, die kort en krachtig ‘Debat’ en ‘Beslút’ gaan heten. In het Debat spreekt de gemeenteraad via interruptiemicrofoons met elkaar. Daarna worden de besluiten genomen (in het onderdeel ‘Beslút’).

In de zomer van 2019 gaat de gemeenteraad de aanpak evalueren.

Post Author: admin