Overleg

Op woensdagavond 23 januari kwamen raadleden en sportverenigingen samen om met elkaar van gedachten te wisselen tijdens de druk bezochte sportcarrousel. Maar liefst 35 verenigingen waren aanwezig om informeel in gesprek gaan met raadsleden. Zo konden zij laten weten wat er bij hen leeft en wat de plannen zijn voor de komende jaren.

De gemeenteraad wil in 2019 een beleidsnotitie Sport en Bewegen vaststellen. In deze notitie worden alle facetten van sportbeoefening in onze gemeente ondergebracht. Bij de ontwikkeling van deze notitie willen wij de sportverenigingen en daarbij betrokken instanties vanaf het eerste moment meenemen, zodat het een mooi document wordt waar verenigingen zich in herkennen. Wij willen alle aanwezigen hartelijk danken voor hun inbreng, de gesprekken hebben veel waardevolle informatie opgeleverd.

Post Author: admin