Project Skjin Wetter

B&W  besluit:
1. deel te nemen aan het project Skjin Wetter op 6 oktober 2018;
2. een bijdrage beschikbaar te stellen van € 2.871 t.l.v. het afvalfonds.

——————————————————————-

Het project omvat een traject van onderzoek en ontwikkeling
waarbij er naar de mogelijkheden wordt
gekeken om een duurzaam systeem van water te
maken. Het water van de eigen grond wordt als het
ware via drainage en een pomp in de ondergrond gepompt.
En dan op gewasbehoefte weer opgepompt
voor het verstrekken van water. Met deze methode
van water geven, is het sturen op bemestingsniveau
ook een ontwikkeling die hierin mee opgepakt kan
worden. Tijdens dit project zullen er diverse technieken
worden ontwikkeld en gecombineerd tot een
totaal nieuw concept. Dit project kan gaan bijdragen
aan een nieuwe vorm van verduurzaming waarbij
water en waterkwaliteit voor landbouwbedrijven een
nieuwe insteek krijgen. Met schoon water van eigen
grond voor de planten op eigen grond.
Doel / resultaat
Doelstellingen:
1) Met minder meststoffen en een precieze bemesting
een hogere opbrengst van het gewas en een
lagere belasting voor het milieu realiseren.
2) Opslag van schoon en ziektekiemvrij water in
tijden van overschot en hergebruik in tijden van
neerslagtekort.
3) Efficiënter energieverbruik bij de aanwending van
water en besparing van energie door het minder
wegpompen van overschotten uit de boezem.
4) Bij extreme neerslag kijken of je ook kunt sturen
in het ‘droog’ maken van de kavel.

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *