PVDA – DFM

Schriftelijke vragen
(ex.artikel 52 RvO)

DATUM: 29 Januari 2019

AAN: HET COLLEGE VAN B. EN W. VAN
DE GEMEENTE DE FRYSKE MARREN.
P/A GEMEENTEHUIS JOURE.

ONDERWERP: Fatsoenlijke lonen in de thuiszorg.

VAN: Ineke Swart Fractielid . PVDA DFM

VERZOEK: HET COLLEGE WORDT VERZOCHT DE VOLGENDE VRAGEN SCHRIFTELIJK TE BEANTWOORDEN.

Geacht college,

Zeker zijn van een mooie oude dag in je eigen huis, ook als je zelf niet meer alles in het huishouden kan bij houden. Zelfstandig tot het echt niet meer anders kan en niet eenzaam weggestopt worden in een bejaardenhuis, dat was de belofte van de Wmo.
En die belofte is ingelost, de ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat kon alleen dankzij de vele thuiszorgmedewerkers die zich dag en nacht inzetten om onze oma’s, opa’s, moeders en vaders te verzorgen.
Om hun huizen schoon te maken, hun maaltijden klaar te maken en een praatje te maken. Belangrijk en waardevol werk waar een fatsoenlijke vergoeding tegenover hoort te staan.
Helaas is dat vaak niet het geval. Thuiszorgmedewerkers werken zich een slag in de rondte, gaan ten onder aan stress en slagen er maar net in om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen.
De thuiszorg wordt door gemeenten volgens Europese regels aanbesteed en de Wmo verplicht gemeenten om een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit te vinden.
Met de Algemene maatregel van Bestuur ‘Reële prijs Wmo 2015’ kunnen gemeenten een reële kostprijs vaststellen. In vele gemeenten blijft dit echter uit. Sinds 1 juni 2017 zijn gemeenten verplicht om een reëel tarief voor huishoudelijke hulp te betalen.
Naar aanleiding van een schrijven van het CLB samen met de eurodelegatie hierover, hebben wij een aantal vragen voor het college.

Kent u het bericht ‘Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg’?

Voldoet onze gemeente aan het Besluit Reële prijs Wmo 2015?
Zo niet , waarom niet?

Kunt u toelichten hoe u getoetst heeft of de inschrijvende partij inderdaad een reële prijs hanteert?

Wat is de reële prijs die betaald wordt door de gemeente?

Resulteert deze reële prijs ook in een fatsoenlijk loon voor thuiszorgmedewerkers en krijgen zij betaald conform de cao-afspraken

Werken de thuiszorgmedewerkers in onze gemeente conform de cao-afspraken onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden? Zo nee, waarom niet en wat gaat u hieraan doen.

Met vriendelijke groet,

De PvdA fractie DFM

Ineke Swart,

Post Author: admin