PVDA op bezoek

Donderdag 28 Maart is de gemeenteraad de Fryske Marren uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Empatec in Sneek. Vanuit de fractie PvdA zijn Ineke Swart en Jenny Smit erheen geweest. Na een zeer uitvoerige rondleiding gegeven door een medewerker van Empatec was er een bijeenkomst met directeur Harry de Wit die sinds 2017 hier de leiding heeft.

Empatec heeft 1250 medewerkers die werken in Sneek bij de metaalfabriek waaronder bij Lankhorst, een verpakkingsfabriek, hoveniersbedrijf,gemeentewerken, schildersbedrijf en bij het natuurbeheer van het waterschap. In Franeker is een hoogwaardige meubelfabriek en in Wier een opleidingskas voor tomatenkwekerij.

Werkbedrijf Empatec beslaat de gemeenten de Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Harlingen en de Waadhoeke. Het is een gemeenschappelijke regeling in Fryslân West en dus 100 % eigendom van deze gemeenten. Centraal staat bij dit bedrijf de waarde van mensen, wat is het talent en waar zijn ze goed in. Deze waarde wordt ingeschat en verder uitgebouwd.

Het niveau van het werk is dan ook van eenvoudig verpakkingswerk tot hoogwaardige metaalbewerking. Het streven van Empatec is om steeds meer onafhankelijk te worden van de subsidies van het rijk en de gemeenten door omzetverhoging en reële prijshantering voor de geleverde diensten. Op de werkvloer word gestreefd naar de beste leidinggevenden en het mede verantwoordelijk maken van de werknemers van hun geleverde werk.

Bij Empatec werken vanuit de Fryske Marren 158 mensen waarvan 120 uit de voormalige SW (sociale werkvoorziening), er zijn 19 mensen gedetacheerd naar andere bedrijven , 8 mensen werken er via diverse regelingen zoals statushouders en 11 mensen werken bij externe bedrijven die hiervoor subsidie krijgen van uit Empatec. Hierdoor kan elke werknemer op zijn eigen niveau werken en zich scholen en ontwikkelen waardoor zij volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij.

Empatec is voor de PvdA een mooi voorbeeld van hoe we iedereen willen laten meedoen aan de samenleving, het is een goed bedrijf dat mensen volwaardig wil laten meedoen en hen hun eigenwaarde probeert terug te geven, ruimte biedt om weer een eigen weg te vinden in de samenleving en daarmee het sociale gezicht van de gemeente gestalte te geven. Het is de beschutte opvang die we zo graag zien voor mensen die het nodig hebben. Waar het kan stromen ze door naar de reguliere arbeidsmarkt wat wij als PvdA van harte toejuichen.

Post Author: admin