Raadsvergadering

Extra raadsvergadering op woensdag 20 februari 2019

Geachte heer Veenstra, voorzitter van de gemeenteraad;

Gezien de recente politieke ontwikkelingen vragen wij u om op korte termijn een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Vanwege het opzeggen van het vertrouwen door CDA en VVD
in de huidige coalitie, in kader van continuïteit van bestuur en noodzaak om zo snel en zorgvuldig mogelijk de vorming van een nieuwe coalitie op te starten verzoeken wij u dat te doen op
woensdag 20 februari om 20.00 uur aanstaande.
Dit verzoek doen wij u op basis van artikel 17, lid 2 van de Gemeentewet.

Met vriendelijke groet
Namens de leden van de fracties;
J. van Zanden, fractievoorzitter CDA
O.W.M. Storms, fractievoorzitter VVD

Post Author: admin