Velden onbespeelbaar

Wedstrijd,- en trainingsvelden tijdelijk onbespeelbaar
Door de aanhoudende hitte en droogte heeft gemeente De Fryske Marren besloten om de
wedstrijd,- en trainingsvelden een paar weken later open te stellen voor gebruik. Door de droogte
zijn er op de velden momenteel veel bruine vlekken aanwezig en groeit er veel klaver en andere
soorten grassen die niet geschikt zijn voor een gesloten mat. Ook is het ingezaaide gras nauwelijks
gegroeid waardoor er kale plekken zijn ontstaan. De trainingsvelden zijn daarom vanaf 20 augustus
bespeelbaar. De wedstrijdvelden zijn vanaf 1 september weer klaar voor gebruik. Voor de
kunstgrasvelden heeft dit geen gevolgen.
Verlenging onderhoud velden
Op dit moment is geconstateerd dat de velden er niet goed bij liggen. De velden zijn in de maand juni
en juli allemaal ingezaaid met gras, maar dit is nauwelijks gegroeid door de langdurige droogte. Door
de periode van onderhoud aan de velden te verlengen, is er extra tijd om opnieuw in te zaaien en te
bemesten. Ook krijgen de velden op die manier extra tijd om zich te herstellen, zodat er in het najaar
weer volop gesport kan worden op stabiele- en veilige sportvelden. De sportverenigingen en de
KNVB zijn hierover geïnformeerd.
Beregenen van de velden
De afgelopen weken zijn de training,- en voetbalvelden regelmatig beregend door de medewerkers
van de buitendienst. Een zeer intensive klus die de nodige energie heeft gekost. De komende periode
blijven we doorgaan met beregenen. Sommige velden zijn iets meer beregend dan de andere velden.
Dit heeft te maken met de aanvoer van water vanuit vijvers en sloten en met de tijdsperiode van
beregenen. Er mag namelijk alleen worden beregend tussen 18.00 en 10.00 uur. Eerder was dit
tussen 20.00 en 08.00 uur. Ook zijn een aantal velden aangetast door engerlingen.CVVO veld

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *