Zorgen ombudsman rijbewijsprocedures

In een rapport uit 2016 drong de ombudsman er eerder op aan burgers beter te informeren als de politie of marechaussee hun rijbewijs heeft ingenomen omdat er twijfel is aan de rijgeschiktheid. De ombudsman vindt dat het CBR moet vermijden burgers onnodig lang in onzekerheid te laten over hun deelname aan het verkeer.

Ondanks maatregelen die het CBR heeft genomen, ontvangt de ombudsman nog steeds klachten. Hij dringt er op aan om voor mensen die buiten hun macht in de knel komen vanwege de lange wachttijden, de procedure te versnellen. De ombudsman wacht op reactie van het CBR.

 

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *